Vị trí: KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HOÀ XUÂN, HOÀ XUÂN, ĐÀ NẴNG
Tên dự án: Nhà ở gia đình Mr.Vy Hoà xuân
Hạng mục thi công: Thi công phần thô
Quy mô: 3 tầng
Tiến độ bàn giao: 
Đã hoàn thành​

VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH