CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DHCONS

2018

200+

4

9

HỢP TÁC VỚI DHCONS

NHÂN SỰ

Công ty có một đội ngũ đông đảo các kỹ sư, kiến trúc sư được biên chế chính thức, làm việc thường xuyên tại văn phòng, công ty và trên các công trình xây dựng. Ngoài ra lực lượng cán bộ chính, Công ty còn kết hợp với động ngũ các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại các Trường đại học, tuỳ theo tính chất công việc của từng dự án mà Công ty sẽ huy động nhân lực sao cho phù hợp.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
Giám đốc điều hành

TRẦN MẠNH HẢI
Phó giám đốc